แซมเปิ้ลพีทดอทคอม

ดีซีไอ ลายดอกบัว

มีผู้บูชาไปแล้วครับ
SOLD OUT
หินดอกบัว (Lotus dZi Bead) เหมาะกับทุกคนหมายความถึง ผู้ครอบครองมีจิตใจสงบโอบอ้อมอารีมีจิตเมตตากรุณา มีชีวิตที่เป็นอิสระอยู่เย็นเป็นสุข มีความรักใครปองดองในครอบครัว ให้มีความสุขและเป็นที่รักของคนรอบข
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หินดีซีไอประเภทลวดลาย
  • รหัสสินค้า : 000187

รายละเอียดสินค้า ดีซีไอ ลายดอกบัว

หินดอกบัว (Lotus dZi Bead) เหมาะกับทุกคน หมายความถึง ผู้ครอบครองมีจิตใจสงบโอบอ้อมอารีมีจิตเมตตากรุณา มีชีวิตที่เป็นอิสระอยู่เย็นเป็นสุข มีความรักใครปองดองในครอบครัว ให้มีความสุขและเป็นที่รักของคนรอบข้าง เสริมสร้างความตั้งใจอันแรงกล้า